Stichting Voorouder verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar werkzaamheden. 

U deelt persoonsgegevens wanneer u contact met ons hebt. Bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer. Het gaat om alle gegevens die wij met u in verband kunnen brengen als gevolg van ons contact met elkaar.

Je privacyrechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens van u wij hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van het ‘Recht van inzage’. Of wilt u uw gegevens wijzigen of laten verwijderen en zo gebruik maken van het ‘Recht op correctie’? Dan kunt u ons hierom vragen.

U kunt als betrokkene, gemachtigde of als wettelijk vertegenwoordiger een schriftelijk verzoek indienen. Stuur de ondertekende brief samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien nodig een machtiging of document waaruit het wettelijk vertegenwoordigerschap blijkt (paspoort, trouwboekje, rechterlijk vonnis) naar:

Stichting Voorouder
Gijsbrecht van Amstelstraat 313
1215 CN Hilversum

Binnen 4 weken ontvangt u een reactie.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u als dat nodig is. Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens verstrekt. En zo lang als de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt.

Cookies en webanalyse

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst als u onze website bezoekt. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de site (bijvoorbeeld om in te kunnen loggen), analytische cookies geven ons inzicht in de werking en effectiviteit van onze website.

Voor onze webanalyse maken we gebruik van het programma Google Analytics. Hiermee kunnen we het gedrag van bezoekers op onze website meten en analyseren. De verzamelde gegevens houden we in eigen beheer. Ze worden dus niet aan derden verstrekt.

U kunt het plaatsen van analytische cookies blokkeren. Dit regelt u via de privacy-instellingen van de gebruikte browser.

Privacyklacht

Wanneer u van mening bent dat uw privacy wordt geschonden door één van de diensten of activiteiten van Stichting Voorouder, dan kunt u hierover een klacht indienen via privacy@voorouder.nl

In verband met een goede en snelle afhandeling van de klacht is het belangrijk dat u een concrete verwijzing geeft (bijvoorbeeld door middel van een link) naar de plaats waar deze privacyschending volgens u plaatsvindt. Na ontvangst van de klacht nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op.