Voor zover de samenstellers hebben kunnen nagaan, mogen alle op deze website opgenomen afbeeldingen hier getoond worden. De afbeeldingen zijn of rechtenvrij of vallen onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 licentie (CC-BY-SA 4.0).

Vind je desondanks dat de digitale beschikbaarheid van bepaalde afbeeldingen inbreuk maakt op enig recht dat jou toekomt of jouw belangen schaadt, dan kun je dit aan ons doorgeven. Bij een gegronde klacht wordt vanzelfsprekend het betreffende materiaal direct van deze website verwijderd.

Alle beschikbare bestanden mogen onder de voorwaarden van de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 licentie (CC-BY-SA 4.0) gebruikt worden.

Dit betekent dat jij en anderen de foto’s mogen kopiëren, verspreiden en delen onder voorwaarde dat de bron staat vermeld, en er een juiste naamsvermelding van de maker is. Elk afgeleid werk moet onder dezelfde licentie worden aangeboden.