Op de kaart van Rotterdam van 1865 is een register opgenomen dat verwijst naar gebouwen, instellingen en objecten. Onderstaande tabel geeft hiervan het overzicht. De schrijfwijze is letterlijk overgenomen uit de originele tekst. Sommige nummers komen meerdere keren voor.

NummerNaam
1Proveniershuis
2Gereformeerde Kerk onder 't Kruis
3Groenevelts Liefdegesticht
4Zendelingshuis
5Hollandsch Spoorweg Station
6Doofstommen Instituut
7Delfsche poort
8Laboratorium
9Willem Tell Schouwburg
10Blinden werkinrigting
11Groote Schouwburg
12Doelen
12Geregtshof
13Rooms Catholijke Kerk Boschje
14Christelijk Afgescheiden Kerk
15Hofje G. de Koker
16Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
17Rooms Catholijke Kerk Oppert
18Rooms Catholijke Kerk Torenstraat
19Gijmnasium
20Kleine Schotsche Kerk
21Bank van Leening
22Rooms Catholijke Kerk Leeuwenstraat
23Ziekenhuis
23'Manege
24Gevangenis
25Schielandhuis
26Doopsgezinde Kerk
27Fransche Kerk
28Rooms Catholijke Kerk Steiger
29Groote of Sint Laurens Kerk
30Vleeschhal
31Prinsen Kerk
32Muzijkschool
33Anatomie zaal
34Politie bureau
35Raadhuis
36Gereformeerd Weeshuis
37Ooster Kerk
38Academie van Bouwkunst en Technische Wetenschap
38Oude Mannenhuis
39Oude Vrouwenhuis
39Rhijn en Belg. Spoorweg station
40Gasthuis Sijphil
41Krankzinnigen gesticht
42Oostelijk Stoomgemaal
43Oostpoort
44Karrenstal
45Kaserne
46Rooms Catholijke Kerk Houttuin
47Koornbeurs
48Erasmusbeeld
49Remonstrante Kerk
50Bataafsche Genootschap
50Groote Beurs
50Telegraaf kantoor
51Museum Boijmans
52Rooms Catholijk Weeshuis
53Hofje Liefde en Voorzorg
54Hortus Botanicus
55Gijmnastiek school
56Westelijk Stoomgemaal
57Wasch Bad en Zweminrigting
58Armhuis
59Lutersch Weeshuid
60Schotsche Kerk
61Loods Kantoor
62Duitsch Lutersche Kerk
63Gasfabriek
64Officieren Societeit
65Tollensbeeld
66Zwemschool
67Zeemanshuis
68Koninklijke Nederlandsche Yacht Club
69Groote Loskraan
70Maatschappij tot Nut der Zeevaart
71Storm Signaal
72Rijksentrepot
72Israelitische Kerk
73Nederlandsche Handel Maatschappij
73Stoomboot Maatschappij en Reederij
74Zuider Kerk
75Wijnhavensche Kerk
76Maatschappij voor Verscheidenheid en Overeenkomst
77Los en Weegkraan
78Waag
79Lutersche Kerk
80Lees Museum
81Rotterdamsche Bank
82Notarishuis
83Rotterdamsch Lees Kabinet
84Post kantoor
85Zeekantoor
86Presbijteriane Kerk
87Episcopale Kerk
88Timmerhuis
89Hulp Station
90Rijksentrepot
91Nieuwe Gasfabriek
92Aschschuur
93Cellulaire gevangenis